Στι 12 Ιουνίου και ώρα 11 στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο προπαρασκευαστικό μάθημα για τους μαθητές δημοτικών σχολείων που πρόκειται να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.