Ταμπουράς
1 Ιουλίου 2018 | Έγχορδα

Ταμπουράς

Ο  όρος «Ταμπουράς» αναφέρεται γενικότερα σε μια ευρύτερη οικογένεια εγχόρδων μουσικών οργάνων, δηλώνει όμως και ένα συγκεκριμένο ελληνικό παραδοσιακό όργανο, που ανήκει σ’ αυτή την οικογένεια. Ο ταμπουράς αναφέρεται στο βυζαντινό έπος του Διγενή Ακρίτα όταν ο ήρωας παίζει ένα θαμπούρι (μεσαιωνική μορφή ταμπουρά). «Και αφότου αποδείπν ...